single page feature image

Zonnepanelen

Door te kiezen voor zonne-energie werk je mee aan een planeet met minder CO2-uitstoot en minder kernafval. Zonnepanelen worden bovendien op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd, veroorzaken geen broeikasgassen en zijn al voor 90% recyclebaar. Het is de perfecte manier om in te zetten op een duurzame toekomst.

Wat valt er onder zonnepanelen?
Er zijn grofweg vier soorten zonnepanelen te onderscheiden: monokristallijne, polykristallijne, dunne film en glas-glas zonnepanelen. Het verschil tussen de soorten is de manier waarop de zonnecellen geproduceerd zijn en dat heeft weer effect op hun rendement.

Wat is een zonnepaneel?
Een zonnepaneel, fotovoltaïsch paneel of PV-paneel is een paneel met aan elkaar gekoppelde fotovoltaïsche zonnecellen, waarmee elektriciteit kan worden opgewekt. PV is de afkorting van het Engelse woord ‘photovoltaic’. Het zonnepaneel zet een deel van de fotonen uit het zonlicht om in elektriciteit.

Wat is de functie van zonnepanelen? Zonnepanelen wekken energie op uit zonlicht. Dit komt doordat zonnepanelen lichtdeeltjes uit zonnestraling kunnen absorberen. De geabsorbeerde lichtdeeltjes bewegen tussen verschillende lagen binnen het zonnepaneel, hierdoor ontstaat elektrische spanning en uiteindelijk energie.